1. Home
  2. Handel
  3. Voorraadbeheer

Voorraadbeheer

Voorraadbeheer is grotendeels PRO-functionaliteit
Schermen:
producten, voorraad, inkooporders, verkooporders, factureren

Wel of geen vooraadbeheer?
Als u veel producten factureert kunt u overwegen om met vooraadbeheer te werken, maar dit is niet noodzakelijk.
Wanneer u geen voorraadbeheer wilt gebruiken dan kunt u ‘voorraadbeheer’ en ‘boek kostprijs’ uitvinken (bij de productgegevens). U kunt dan wel een inkoopprijs invoeren die later gebruikt kan worden voor het berekenen van de marges.

In dit geval kunt u via Facturering -> nieuwe -> producten, a.d.h.v. de productenlijst factureren (of via een verkooporder).

Via de productrapportages kunt u de verkopen en marges opvragen.

Het bijhouden van de voorraad is vaak niet nodig als de omloopsnelheid vrij hoog is.

Wilt u wel met voorraadbeheer werken dan gaat dit als volgt.

In het algemeen wordt de voorraad in Kleisteen in aantallen bijgehouden, de voorraadwaarde wordt alleen in totaalbedragen bijgehouden.

De aantallen worden beïnvloed door de volgende transacties:

– inkooporders (om de ontvangen aantallen in het systeem te krijgen)
– verkooporders
– factureren a.d.h.v. de productenlijst

De voorraadwaarde wordt beïnvloed door de volgende transacties:

– inboeken inkoopfactuur via Voorraad-> nieuwe (de waarde van de voorraad wordt verhoogd)
– facturering van producten (kostprijs wordt geboekt per product waardoor de voorraadwaarde weer omlaag gaat)
– voorraadtelling (voorraadwaarde wordt aangepast)

Inkooporder:
Op dit moment is een inkooporder alleen bedoelt voor het gebruik van voorraadbeheer op artikelniveau. Wanneer er geen voorraad per artikel wordt bijgehouden is deze functie niet nodig.
Wanneer u een inkooporder koppelt aan een inkoopfactuur (wat niet verplicht is) kunt u later terugzien op welke inkooporders de inkoopfactuur betrekking had.

Verkooporder
Een verkooporder kunt u invoeren via Verkooporders -> nieuwe. Wanneer u de verkooporder wilt factureren kunt u naar het detailscherm gaan van de verkooporder en op Nieuwe factuur klikken om een verkoopfactuur te maken.

Verder zijn er nog extra voorraadmutaties mogelijk via:

– een voorraadtelling
– boeken van derving/breuk, intern gebruik (zoals voor PR e.d.)

Via de knop ‘historie‘  bij elk product kunt u altijd een overzicht opvragen van alle mutaties van het desbetreffende product.

retourgoederen
Wanneer u producten retour krijgt kunt u een credit-nota via het maken van een nieuwe verkoopfactuur (aanvinken dat dit een credit-nota is) en met negatieve aantallen de retourgoederen boeken.

Magazijnen
Via Hoofdmenu -> Voorraad -> Voorraadbeheer -> Vaste Voorraad, kunt u de magazijnen specificeren.

Het aanmaken ervan gaat via de instellingen, waarbij u kunt klikken op “nieuwe” U kunt vervolgens de volgorde bepalen en aanvinken of het magazijn “actief” is of niet.

Pakbonnen
Via Verkooporders kunt u pakbonnen maken en eventueel een orderbon die als een werkbon gebruikt kan worden.

Related Articles