Transactie Controle

Via de transactie-controle functie kunnen alle verkopen, uitgaven-, balans- en memoriaaltransacties die door een klant/gebruiker ingevoerd zijn worden getoond en gecontroleerd.
Deze optie is zichtbaar in de Accountancy Portal onder kopje “Transactiecontrole” , in het hoofdmenu. Hier kun je per klant zien welke boekingen zijn gemaakt en nog niet gecontroleerd.
Wanneer een gecontroleerde/goedgekeurde transactie door de klant aangepast wordt, zal deze transactie weer in de lijst met nog te controleren transacties komen te staan.
De klant ziet deze functie niet.
Instellingen
Het is mogelijk om per gebruiker in te stellen of een transactie automatisch gecontroleerd is of niet. Bij Gebruikers-Overzicht toegang-doorklikken naar de rechten. Voor kantoorgebruikers staat dit automatisch aangevinkt.
Via Systeemvoorkeuren -> grootboekbeheer -> ‘transactiecontrole startdatum’ kan per administratie een andere startdatum worden ingevuld. Wanneer de startdatum leeg is dan worden alleen de transacties getoond in het huidige boekjaar.
Via Systeemvoorkeuren -> grootboekbeheer -> ‘transactiecontrole toon verkopen’ kan per administratie de verkopen worden uitgezet (wanneer deze te veel zijn).
Het aantal nog niet gecontroleerde transacties per administratie is zichtbaar vanaf het menu in het Accountancy Portal.

Related Articles