1. Home
  2. Starten met Kleisteen
  3. Relaties importeren
  1. Home
  2. Relatiebeheer
  3. Relaties importeren

Relaties importeren

Wanneer u begint met Kleisteen, kunnen wij eenmalig een bestand met relatiegegevens voor u importeren.

Download invulsheet-relaties-importeren

Gebruik 1 bestand per relatietype (debiteuren of crediteuren). Benoem deze ook zodat wij dit herkennen. U kunt de relaties in een excel bestand aanleveren met de gegevens in de volgende kolommen (deze ziet u ook in het invulsheet)  :

naam bedrijf, achternaam,voornaam,geslacht (m/v), straat,
postcode,plaats,landcode,tel,email,btw-nummer,kvk,bankrekening/iban,bic/swift

Alle kolommen zijn verplicht, wanneer er geen gegevens zijn dan kunt u
de velden leeg laten. Landcode is volgens iso-code 3166 apha-2 (eg. 2 letters -> NL, BE, DE,
enz.). Wanneer de landcode leeg wordt gelaten worden alle relaties met dezelfde landcode ingevoerd als die van de hoofdadministratie. Wanneer zowel de kolom ‘bedrijfsnaam’ als ‘achternaam’ is ingevuld dan wordt de ‘achternaam’ als contactpersoon ingevoerd.

Related Articles