producten importeren

Wanneer u start met Kleisteen (trouwens ook op een later tijdstip), kunnen wij eenmalig al uw productgegevens importeren. Dit kost niets extra.

invul sheet producten importeren

U kunt de producten in een excel bestand aanleveren met de gegevens in
de volgende kolommen: (zie ook invul sheet)

productcode,productnaam, product_groep_code, product_groep_naam,inkoopprijs,verkoopprijsex, verkoopprijs in, btw %

Alle kolommen zijn verplicht, wanneer er geen ‘product_groep_code’ is
ingevuld dan zullen deze producten aan de standaard productgroep
worden gekoppeld. Wij adviseren om eerst de productgroepen aan te
maken via Hoofdmenu -> instellingen -> productgroepen en dan de codes te gebruiken die u zelf heeft ingevuld.
Er mogen geen verborgen kolommen of regels voorkomen in het bestand.

– een productcode moet uniek zijn en maar 1x voorkomen
– een productcode mag maximaal 14 posities/karakters hebben

Related Articles