Offerte maken

Om een nieuwe offerte te maken kun je gaan naar Offerte -> Nieuwe en hier de bijbehorende relatie/klant selecteren of opzoeken.

In het volgende scherm kun je op ‘Maak offerte’ klikken om te starten.

In de offerte kun je beginnen met het verder invullen van de offertegegevens. Hierna kun je de offerteregels toe gaan voegen. Dit kunnen producten zijn uit de productenlijst of vrije tekstregels.

Je kunt ook een nieuwe offerte aanmaken vanuit een bestaand project via Akties -> Offerte nieuw.

Een andere manier om een nieuwe offerte te maken is door het opzoeken van een relatie/klant en daar te kiezen voor Akties -> Offerte nieuw.

Offertestatus

Je kunt zelf de offertestatus instellen via Instellingen -> Offerte status.

Via Systeemvoorkeuren -> offerte kun je een automatische offertestatus instellen voor:

  • Offertestatus na printen of mailen
  • Offertestatus na bevestiging klant

Offertetekst

Je kunt de offerteteksten instellen via Instellingen -> Standaardteksten -> Offerte. Je kunt een standaard offertetekst instellen via Systeemvoorkeuren -> Offerte.

Offerte mailtekst

Je kunt mailteksten voor het versturen van de offerte instellen via Instellingen -> Standaardteksten -> Email. Je kunt een standaard mailtekst instellen via Systeemvoorkeuren -> Offertes -> Standaard mailbericht offerte.

Bevestiging van offerte door klant via email

Je kunt eventueel een link in de email naar de klant zetten waarmee de klant de offerte kan bevestigen. Dit kan door de volgende tag toe te voegen aan de mailtekst :  {quote_button_customer_approval} . Deze zal automatisch omgezet worden naar een link die zal leiden tot een pagina waar de klant op Akkoord moet klikken om de offerte te bevestigen.

Je kunt instellen naar welke offertestatus de offerte moet gaan nadat een klant de offerte bevestigd heeft. Dit kan via Systeemvoorkeuren -> Offertes -> Offertestatus na bevestiging klant.

Na het bevestigen zal er ook een bevestigingsemail naar de klant worden verzonden en naar de superuser van de administratie.

Factureren

Nadat de offerte bevestigd is en gereed is voor facturering kun je via Akties -> Nieuwe factuur de offerte factureren.

Omzetten naar verkooporder

Je kunt een offerte ook omzetten naar een Verkooporder voor verdere verwerking via de verkooporders (magazijnbon, pakbon, orderbevestiging, pro-forma factuur).

Related Articles