1. Home
  2. Starten met Kleisteen
  3. Kosten invoeren-uitgebreide uitleg
  1. Home
  2. Kosten
  3. Kosten invoeren-uitgebreide uitleg

Kosten invoeren-uitgebreide uitleg

De Invoervelden:

Datum
De datum is een verplicht veld. De ingevoerde datum is bepalend voor de BTW-aangifte en voor de rapportages.
Meestal is dit de factuurdatum, datum op de bon (facturenstelsel) of datum van een betaling (kasstelsel).

De standaard manier is dd-mm-yy. Wanneer u geen jaar invult, wordt automatisch het huidige jaar toegevoegd. Als u 1-7 typt, maakt het systeem daar 1 juli van dit jaar van.
Om een ander jaar in te voeren, hoeft u alleen de laatste 2 cijfers van dat jaar aan de datum toe te voegen, bijvoorbeeld 12-8-17 voor 12 augustus 2017.

Omschrijving
Vul hier iets in wat voor u (en/of uw boekhouder) herkenbaar is, vaak een productomschrijving.

Bedrag
U kunt in het veld achter het bedrag kiezen om het bedrag inclusief BTW, het bedrag exclusief BTW of het BTW-bedrag zelf in te voeren.

BTW-percentage
Kies het juiste percentage, dit staat bijna altijd op uw bon aangegeven. Kies ‘geen’ indien er geen BTW van toepassing is.
Als u een BTW-bedrag wilt invoeren, kies dan ‘BTW’ .
Als u ‘BTW’ kiest, moet u vervolgens ook een percentage selecteren, anders weet Kleisteen niet waar dit bedrag geboekt moet worden.

Indien u meerdere BTW-percentages moet invoeren bij 1 bon kunt u meerdere regels invoeren (1 regel per percentage).

Soms beschikt u alleen maar over een totaalbedrag en de gesplitste BTW-bedragen en geen bedragen in- of exclusief BTW. U kunt dan nog wel de BTW-bedragen invoeren maar hierdoor kunnen kleine verschillen ontstaan door het terugrekenen.

Tegenrekening (soms betaalwijze genoemd):

Hier staat standaard Crediteuren ingesteld. Als het bedrag per zakelijke bankrekening wordt betaald dan is dit correct.
U kunt kiezen voor tegenrekening ‘kas‘ als het bedrag al contant betaald is. De betaling is dan direct geboekt in de kas, dit vindt u ook terug in uw kasboek- scherm. Zie Ebankieren-kas, je kunt dit per Dag/Week/Maand laten tonen. In het overzicht Per dag, kun je ook zien of de kas negatief loopt.
Kiest u een van de overige tegenrekeningen dan vindt u de boeking terug in het OPEN POSTEN scherm.

Als u iets met privé-geld (hetzij contant, hetzij van uw privé-bankrekening) heeft betaald, kunt u kiezen voor ‘declaraties‘.
U kunt ook nog kiezen voor ‘automatische incasso‘ indien het bedrag automatisch van uw rekening wordt gehaald.
Als het een crediteur betreft die u heeft ingevoerd bij uw relaties, kunt u voor crediteur kiezen, kies dan ook de betreffende crediteur in het veld ‘crediteur’. U kunt ter plekke een nieuwe relatie toevoegen:

kosten-nieuwe relatie

De tegenrekening die u hier invoert, bepaalt waar u de boeking terugvindt bij de OPEN POSTEN.

Categorieën
Kies hier de categorie (dit is de grootboekrekening).
Indien gewenst kunt u de categorieën aanpassen bij:
Instellingen -> verkopen
Instellingen -> inkopen
Instellingen -> kosten
U kunt de huidige categorieën een andere naam geven of zelf categorieën toevoegen.
Categorieën die u niet gebruikt kunt u ‘uitzetten’ zodat u ze niet meer te zien krijgt bij het invoeren.

U kunt kosten of uitgaven koppelen aan een crediteur/debiteur, een medewerker of een project.

Optioneel:
U kunt een vervaldatum of een betalingstermijn (deze laatste in dagen) opgeven.
U kunt werken met andere valuta door een vreemde valuta te kiezen.
U kunt kosten boeken op een specifieke afdeling, medewerker of project, indien deze bestaan/aangemaakt zijn.
U kunt er ook voor kiezen om kosten door te belasten naar een project (aankruisvakje achter project).

Related Articles