1. Home
  2. Verkopen en facturen
  3. Gepersonaliseerde gegevens in factuur opnemen (uitgebreid)

Gepersonaliseerde gegevens in factuur opnemen (uitgebreid)

U kunt gebruik maken van tekstregels die dynamisch uit het systeem gehaald worden, zoals factuurnummers, betaaltermijnen, factuurdatum en die veranderen per individuele brief. Indien u deze wilt gebruiken, kunt u onderstaande woorden inclusief de openings- en sluithaken opnemen in uw factuurtekst (op de factuur), of in de mailtekst bij de factuur:

Dit is in te stellen onder instellingen-> standaardteksten.

Via instellingen-> standaardteksten -> acties -> aanhef, kun je ook de standaard aanhef aanpassen zoals Geacht heer/mevrouw.

instellingen

Uw eigen gegevens: 

<<voornaam_gebruiker>>

<<achternaam_gebruiker>>

<<telefoonnummer>>

<<bankrekening>>

<<datum>>

Factuurgegevens: 

<<factuurnummer>>

<<factuurdatum>>

<<betalingstermijn>>

<<vervaldatum>>

Gegevens betreffende uw relatie: 

<<aanhef>> <<voornaam>>

<<achternaam>>

<<naam_klant>>

<<klantnummer>>

<<telefoonnummer_relatie>>

<<woonplaats_relatie>>

<<naam rekeninghouder_relatie>>

<<bankrekening_relatie>>

Related Articles