1. Home
  2. Uw administratie(s) beheren
  3. Gebruikers -toegang-rollen

Gebruikers -toegang-rollen

Werken met meerdere gebruikers

Een gebruiker heeft OF volledige toegang, OF toegang via een ROL.

Beheer-menu  -> gebruikers

Schermafbeelding 2016-08-10 om 14.03.42

Er zijn verschillende redenen om meerdere gebruikers aan te maken. De belangrijkste zijn dat u misschien met 2 (of meer) personen tegelijkertijd wilt kunnen werken, of dat u iemand tot uw administratie toegang wil geven die niet alle bevoegdheden heeft die u zelf heeft. Bijvoorbeeld als u uw boekhouder of accountant inzage wil geven zonder dat hij iets mag wijzigen of invoeren.

Ook als meerdere medewerkers hun eigen projecten en/of uren in moeten vullen is het handig als zij ieder inloggegevens hebben, zij kunnen dan ieder hun persoonlijke voorkeuren voor het werken in Kleisteen instellen.

U bent er natuurlijk vrij in om meerdere personen met dezelfde gebruikersnaam te laten werken, zij kunnen dan echter niet tegelijkertijd werken.

Via Gebruikers-nieuwe kunt u  een gebruiker toevoegen. U kunt vervolgens een medewerker kiezen, of eerst nog de gebruiker als medewerker invoeren. (Iemand kan pas gebruiker worden als hij als medewerker is ingevoerd, u ziet dan in het relatiescherm de relatiegroep ‘medewerker’ aangevinkt).

1 gebruiker (degene die zich heeft aangemeld) is gratis.

Welke gebruiker heeft toegang tot welke administratie?

Via gebruikers -> overzicht toegang ziet u een matrix van gebruikers en administraties, waar u direct wijzigingen in kunt geven.

Rollen en toegangsrechten

Rollen kunt u zien als een soort set van rechten, die op meerdere gebruikers kan worden toegepast. (bijvoorbeeld stagiair, urenregistratie, administratie, manager).

Via Gebruikers -> Rollen – > nieuwe kunt u zelf rollen vastleggen. In het (Rollen-)overzicht ziet u dan bijvoorbeeld dit:

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.00.19

Als u toegangsrechten kiest ziet u het overzicht van alle rechten van deze rol.

Ook kunt u een toegangscontrole instellen. In het overzicht ziet u dan bijvoorbeeld:

Schermafbeelding 2016-08-12 om 09.25.54

Er kan een controle ingesteld worden door middel van het IP-adres, datum, tijden en dagen:

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.54.18

  • Uw huidige IP-adres wordt in het blauw weergegeven!

Koppelen van toegangscontrole en rollen aan gebruikers

U gaat naar het overzicht Gebruikers-actief. Achter iedere gebruiker kunt u deze opties kiezen. Kies administraties.

U komt dan in de lijst met administraties waar de gebruiker toegang toe heeft. Bij iedere administratie kunt u onder acties rechten en rollen selecteren.

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.43.01

U ziet dan het volgende scherm. Hier kunt u alles voor de betreffende gebruiker en administratie instellen. Bij toegangsrechten kunt u kiezen voor ‘volledig’ of ‘via rollen’, in dat laatste geval moet dan uiteraard aangegeven worden welke rol.

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.45.21

Related Articles