1. Home
  2. Uw administratie(s) beheren
  3. Gebruikers -toegang-rollen

Gebruikers -toegang-rollen

In de nieuwe versie is het gebruikersbeheer gewijzigd. U kunt nu makkelijk de toegang per administratie voor iedere gebruiker instellen, en door middel van rollen en toegangsrechten per gebruiker bepalen wat hij wel en niet mag.

Een gebruiker heeft OF volledige toegang, of toegang via een ROL.

Beheer-menu  -> gebruikers

Schermafbeelding 2016-08-10 om 14.03.42

Er zijn verschillende redenen om meerdere gebruikers aan te maken. De belangrijkste zijn dat u misschien met 2 (of meer) personen tegelijkertijd wilt kunnen werken, of dat u iemand tot uw administratie toegang wil geven die niet alle bevoegdheden heeft die u zelf heeft. Bijvoorbeeld als u uw boekhouder of accountant inzage wil geven zonder dat hij iets mag wijzigen of invoeren.

Ook als meerdere medewerkers hun eigen projecten en/of uren in moeten vullen is het handig als zij ieder inloggegevens hebben, zij kunnen dan ieder hun persoonlijke voorkeuren voor het werken in Kleisteen instellen.

U bent er natuurlijk vrij in om meerdere personen met dezelfde gebruikersnaam te laten werken, zij kunnen dan echter niet tegelijkertijd werken.

Via Gebruikers-nieuwe kunt u uiteraard een gebruiker toevoegen. U kunt vervolgens een medewerker kiezen, of eerst nog de gebruiker als medewerker invoeren. (Iemand kan pas gebruiker worden als hij als medewerker is ingevoerd, u ziet dan in het relatiescherm de relatiegroep ‘medewerker’ aangevinkt).

1 gebruiker (degene die zich heeft aangemeld) is gratis.

Welke gebruiker heeft toegang tot welke administratie?

Via gebruikers -> overzicht toegang ziet u een matrix van gebruikers en administraties, waar u direct wijzigingen in kunt geven.

Rollen kunt u zien als een soort template, een geheel van toegangsrechten, die op meerdere gebruikers kan worden toegepast (bijvoorbeeld stagiair, urenregistratie, administratie, manager).

Via Rollen-nieuwe kunt u zelf rollen vastleggen. In het (Rollen-)overzicht ziet u dan bijvoorbeeld dit:

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.00.19

Als u toegangsrechten kiest ziet u het overzicht van alle rechten van deze rol.

Ook kunt u een toegangscontrole instellen. In het overzicht ziet u dan bijvoorbeeld:

Schermafbeelding 2016-08-12 om 09.25.54

Er kan een limiet gesteld worden aan IP-adres, datum, tijden en dagen:

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.54.18

  • Uw huidige IP-adres wordt in het blauw weergegeven!

Koppelen van toegangscontrole en rollen aan gebruikers

U gaat naar het overzicht Gebruikers-actief. Achter iedere gebruiker kunt u deze opties kiezen. Kies administraties.

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.20.29

U komt dan in de lijst met administraties waar de gebruiker toegang toe heeft. Bij iedere administratie kunt u onder acties rechten en rollen selecteren.

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.43.01

 

U ziet dan het volgende scherm. Hier kunt u alles voor de betreffende gebruiker en administratie instellen. Bij toegangsrechten kunt u kiezen voor ‘volledig’ of ‘via rollen’, in dat laatste geval moet dan uiteraard aangegeven worden welke rol.

Schermafbeelding 2016-08-11 om 18.45.21

 

Related Articles