1. Home
  2. Banken en kas
  3. e-bankieren overzicht

e-bankieren overzicht

Ebankieren

U kunt e-bankieren gebruiken om uw bankgegevens te downloaden en vervolgens in te laden in KLEISTEEN, waarna u het ingeladen bestand kunt gaan afboeken.

VOORAF:
Voordat e-bankieren naar behoren werkt, dient u bij -> Instellingen -> Banken de velden met IBAN-nummer, naam rekeninghouder en naam bank in te vullen.

CONTROLE SALDO:
U kunt in het scherm ->banken achter de betreffende bankrekeningnummers kiezen voor overzichten op afschriftnummer of per maand en dag.

Stap 1. Importeer uw bankgegevens

Zie ook automatisch importeren

En handmatig importeren

e-bankieren -> importeer
In uw telebankier- of internetbankier-programma kunt u uw gegevens downloaden. Het bestand dat hierdoor wordt aangemaakt, kunt u importeren in KLEISTEEN, mits dit in een van de onderstaande formaten is.
De volgende formaten worden ondersteund:
MT940 structured (IBAN kiezen indien dit wordt aangeboden), dit kan bij de meeste banken worden gedownload aangezien dit de internationale standaard is.
Van alle banken  kunnen CSV-bestanden worden ingelezen.

  • Kies NOOIT voor de optie ‘vanaf laatste download’, geef altijd handmatig de periode in die gedownload moet worden
  • Download 1 bank tegelijk, dus niet meerdere banken in 1 download verwerken
  • Gebruik altijd hetzelfde formaat.
  • Open nooit het bestand tijdens het downloaden en opslaan. Hierdoor kan (de inhoud van) het bestand wijzigen waardoor het bestand niet meer geïmporteerd kan worden.

Om gegevens te importeren in Kleisteen gaat u naar -> e-bankieren -> importeer.
Kies in dit scherm het goede bankrekeningnummer en zoek met de knop ‘bladeren’ het bestand op dat u heeft gedownload via uw internetbankier-programma. Klik dan op de knop ‘importeer afschrift’.

Ga dan naar het scherm -> e-bankieren -> afboeken.

Stap 2. Afboeken (Het boeken van betalingen en ontvangsten)
Op deze wijze worden betalingen en ontvangsten geboekt, niet te verwarren met kosten en inkopen.
In de linkerhelft van uw scherm ziet u de regels die zijn ingelezen. Rechts ziet u, indien ze gevonden zijn, regels die overeenkomen met de linkerregel en die in KLEISTEEN door u geboekt zijn. Dit zijn de ‘MATCHES‘. Indien u het aankruisrondje aanvinkt, en daarna op bewaar klikt, wordt de regel afgeboekt. Doet u dit alleen als u er zeker van bent dat het inderdaad de juiste regel betreft! Uiteraard kunt u meerdere posten tegelijkertijd afboeken maar we adviseren om dit groepsgewijs te doen in series van 10 a 20. Dit omdat als het scherm minutenlang openstaat zonder op bewaar te klikken, er een time-out kan ontstaan. Transacties kunnen ook per stuk worden verwerkt indien bij de transactie de ‘bewaar’ knop wordt weergegeven.

Betaalopdrachten
e-bankieren -> Betaalopdracht
U kunt hier op basis van openstaande bedragen in de rubriek ‘crediteuren’ betaalopdrachten maken, in de vorm van een sepa-xml-bestand dat u kunt inlezen in uw telebankier-programma. Dit kan alleen voor openstaande kosten die gekoppeld zijn aan een crediteur, omdat de gegevens van de crediteur nodig zijn voor de betaling.
Als u klikt op betaalopdracht, krijgt u een overzicht van openstaande kosten bij bekende crediteuren.
Klik de regels aan die u wilt gaan betalen en bewaar het scherm. Kies vervolgens voor ‘clieop downloaden’. (Download dit bestand op de computer waar u ook mee telebankiert zodat u het bestand niet meer hoeft te versturen o.i.d.).
Als het bestand is opgeslagen, kunt u dit bestand importeren in uw telebankier-programma. Vervolgens kunt u controleren of de geïmporteerde gegevens kloppen, en de opdracht uit laten voeren.
U kunt in dit scherm ook een overzicht van eerdere betaalopdrachten bekijken, en de status daarvan. (datum gedownload en, als de betaling met e-bankieren verwerkt is, datum betaald).

Incasso-opdracht

Zie ook: SEPA-incasso opdracht maken

e-bankieren -> incasso-opdracht
Het aanbieden van incasso-opdrachten aan uw bank kan alleen als u hiervoor een incasso-contract heeft afgesloten met uw bank.
Dit zal vaak gebeuren als u ook gebruik maakt van de abonnementen-module, en bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks lidmaatschapsgelden van uw klanten incasseert.
De facturen van het abonnement maakt u aan via Abonnementen.
Daarna zullen de facturen (als geheel, of afzonderlijk) zichtbaar zijn wanneer u kiest voor incasso-opdracht -> eerste keer of herhalend.
Selecteer de gewenste regels, klik bewaar.

NB: wanneer er geen IBAN nummer bekend is van de relatie zal Kleisteen dit met rood aangeven.
Na opslaan komt u terug in het scherm met de mogelijkheid om een SEPA-xml bestand te downloaden; dat is het bestand dat uw bank nodig heeft om de incasso-opdracht te kunnen importeren.
Download het bestand en importeer dit in uw internet-bankieren programma.
Uw bank zal de gegevens controleren, dit gebeurt deels ook al in Kleisteen.
Als u meerdere facturen in eens incasseert, en dit gebeurt ook in 1 bedrag (dit kan vaak bij uw bank worden aangevraagd), is het van groot belang dat de incasso-opdracht zoals die in Kleisteen is aangemaakt overeenkomt met het bestand dat door uw bank wordt verwerkt, anders komen de geincasseerde bedragen later niet overeen en zullen er verschillen in de bank ontstaan.

Related Articles