Credit-factuur

Het maken van een credit-factuur gaat op dezelfde manier als het maken van een gewone factuur, behalve:

  • Als u het vakje ‘creditnota’ aankruist, verschijnt de tekst ‘CREDITNOTA’ op de factuur, dit heeft geen boekhoudkundige gevolgen maar is puur bedoeld voor de duidelijkheid naar uw klant.
  • U voert het bedrag in met een min(‘-‘)teken ervoor. De BTW wordt dan ook een negatief bedrag.

De mail- en factuurtekst moet u meestal ook aanpassen (bijvoorbeeld: dit bedrag wordt binnen enkele dagen op uw rekening gestort, of: deze factuur wordt verrekend met factuurnr. xxx) , u kunt standaardteksten voor creditnota’s toevoegen of wijzigen via programma -> instellingen -> standaardteksten.

U kunt ook van een bestaande factuur een credit-nota maken (de huidige factuur blijft bestaan).

Zoek de betreffende factuur via de relatie of het factuurnummer. Ga naar de details van de factuur. Dan gaat u naar de actieknop bovenin, daaronder vindt u de optie ‘credit nota’. Als u deze kiest maakt het systeem de credit-factuur. U kunt deze eventueel nog wijzigen, dan opslaan.

Related Articles