Budgetteren

Boekhouding -> budgetteren (PRO)

Schermafbeelding 2016-08-10 om 15.51.49

 

In dit scherm kunt u een eenvoudige financiële planning maken. Wanneer u in dit scherm komt, ziet u altijd het overzicht van het huidige jaar met de werkelijke cijfers, eventueel aangevuld met de door u ingevulde prognoses. Wilt u in kolommen wijzigen of u de prognose of werkelijk ingevoerde cijfers ziet? Wijzig dit dan in het drop-down menuutje en klik daarna ok.

Schermafbeelding 2016-08-10 om 16.10.01

Gebruik bij het invoeren van een nieuwe prognose de kopieer-knop om een bedrag meteen bij alle maanden in te vullen.

Schermafbeelding 2016-08-10 om 16.10.15

Bij  -> instellingen -> scenario’s) kunt u instellen welk scenario u als basis gebruikt voor het overzicht van de financiële planning.

  • In het overzicht kunt u op de bedragen klikken om de onderliggende specificaties te bekijken

waarom een financiële planning

Het maken van een financiële planning is eigenlijk onontbeerlijk voor elke ondernemer. De basis van een planning wordt gevormd door een schatting van de omzetten en uitgaven (kosten, maar ook investeringen en aflossingen).

Met een financiële planning bij de hand kunt u beter beoordelen hoe uw onderneming de komende periode zal presteren en waar u nog aan kunt werken om de resultaten te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld een positief scenario maken waarna u maandelijks beoordeelt of u deze doelstelling behaald heeft of dat het scenario bijgesteld moet worden.

Related Articles