1. Home
  2. BTW
  3. BTW buitenland

BTW buitenland

BTW bij verkopen aan het buitenland

Zakendoen met het buitenland (belastingdienst)
goederen leveren naar het buitenland
diensten in en uit het buitenland

BTW buitenland binnen EU (ICP) – buitenlandse verlegging

Goederen en (e-)diensten worden op dezelfde wijze verwerkt. Dit betekent dat als u goederen of diensten aan het buitenland levert, de BTW wordt verlegd naar uw klant.
Bij het invoeren van verkopen in Kleisteen staat de BTW op -geen-.
Voor uitzonderingen op de algemene regels kunt u de website van de belastingdienst bezoeken en/of contact opnemen met uw boekhouder.
Per saldo betaalt u verder geen extra BTW maar dienen de BTW percentages alleen voor de aangifte.

De verlegde BTW moet periodiek worden aangeven bij de belastingdienst via de ICP (Intra Communautaire Prestatie) aangifte. Een klant uit een ander EU land wordt als ondernemer beschouwd wanneer deze een BTW nummer heeft (dit moet u invullen bij de relatiegegevens).
Tenzij het een uitzondering betreft hoeft u meestal alleen te zorgen dat het BTW nummer van de klant is ingevuld en dat u aangeeft of u goederen of diensten levert tijdens het invoeren van de verkopen in Kleisteen.

Wanneer u goederen of diensten afneemt van een ander bedrijf uit het buitenland maar binnen de EU dan wordt de BTW verlegd naar u en voert u deze factuur in met BTW percentages zoals deze in Nederland gelden. Per saldo betaalt u verder geen extra BTW maar dienen de BTW percentages alleen voor de aangifte. U hoeft verder geen extra aangifte te doen hiervan.

BTW buitenland binnen EU zonder buitenlandse verlegging inkoopfactuur
Wanneer er buitenlandse BTW op de factuur of bon staat dan kan deze NIET via de normale Nederlandse BTW aangifte worden teruggevraagd.

Het terugvragen van buitenlandse BTW kan alleen via de website van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_het_buitenland/btw_terugvragen_uit_andere_eu_landen

De buitenlandse btw kan worden geregistreerd door een BTW categorie¬†in te stellen (Instellingen -> BTW) met als soort ‘buitenland (EU)/overig’. Deze moet worden gekoppeld aan een grootboekrekening ‘terug te vragen btw buitenland’. Het beste is om dit per land van terugvraag in te stellen.

Tijdens het inboeken van de inkopen/kosten is het totaalbedrag incl.btw en btw is deze speciale categorie. Alle terug te vragen bedragen zullen dan bij de desbetreffende btw rekeningen zichtbaar zijn.

Neem in deze situatie altijd eerst contact op met de boekhouder om dit te bespreken en in te stellen.

BTW buitenland buiten de EU
Wanneer u goederen afneemt uit het buitenland buiten de EU dan kunt u geen BTW verrekenen via de BTW aangifte tenzij u toestemming heeft hiervoor van de Belastingdienst volgens Artikel 23 (vergunning artikel 23).

Wanneer u diensten afneemt uit het buitenland buiten de EU dan kunt dit meestal via de BTW aangifte aangeven (vraag 4a en 5b, per saldo nul). Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen, zie hiervoor https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wat-doen-btw-diensten-in-uit-buitenland

LET OP! Bovenstaande betreft de meest gangbare situaties. Voor afwijkende situaties verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl of de belastingtelefoon 0800-0543 voor meer informatie.

Related Articles