Autorisatie functie

De Autorisatie-functie is bedoeld voor het autoriseren voor het betalen van inkoopfacturen.

Stap 1: Instellen van Autorisatiegebruikers

Alleen een Super-user kan autorisatiegebruikers instellen.
Autorisatiegebruikers worden per administratie ingesteld.

Vanuit het Beheerscherm ga naar Gebruikers -> Overzicht Autorisatie en klik op Wijzig bij desbetreffende gebruikers om deze aan te wijzen voor autorisatie.

Er zijn drie autorisaties mogelijk:

  1. Autorisatie-manager, deze gebruiker mag andere gebruikers aanwijzen voor autorisatie (wanneer niet een superuser).
  2. Autorisatie-toewijzer, deze gebruiker stelt tijdens het invoeren van de inkoopfacturen de autoriseerders in.
  3. Autoriseerder, deze gebruikers kunnen de aan hun toegewezen inkoopfacturen goedkeuren.

Stap 2: Toewijzen autoriseerders aan inkoopfacturen

Wanneer er autoriseerders zijn ingesteld, zal er automatisch een extra drop-down menu zichtbaar worden tijdens het invoeren van een inkopen/kosten factuur.

Stap 3: Autoriseren van toegewezen inkoopfacturen

Wanneer een autoriseerder inlogt in het Beheerscherm dan worden eventuele toegewezen inkoopfacturen die nog niet zijn goedgekeurd getoond via Beheerscherm -> autorisatie.

Hier wordt een lijst zichtbaar en kun je op een item klikken zodat de Akkoord knop zichtbaar wordt. Zodra er op Akkoord wordt geklikt is de inkoopfactuur goedgekeurd voor betaling.

Overzichten

Bij elke administratie Uitgaven -> autorisatie

Related Articles